ĐOÀN TRƯỜNG THPT BA TƠ – TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐOÀN TRƯỜNG THPT BA TƠ – TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC NĂM 2022

            Sáng ngày 15/11/2022, Tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Tập thể Đoàn trường THPT Ba Tơ vinh dự được Ban thường vụ Huyện ủy Ba Tơ khen thưởng đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị năm 2022.

Giấy khen Tập thể Đoàn trường THPT Ba Tơ “Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị năm 2022”

Đồng chí Bùi Thị Thảo Nguyên đại diện Đoàn trường nhận Giấy khen.

Đồng chí Bùi Thị Thảo Nguyên thông qua tham luận tại Hội nghị.