Trường THPT Ba Tơ

  • Điện thoại: 0553863244
  • Email: c3bato@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 05 đường 30/10, thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi