Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11 11/01/2023 Báo cáo, bao cao tinh hinh quan ly, sung tai san cong 2022