Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
293e 30/10/2021 Quyết định, Quy chế sử dụng tài sản công
293 30/10/2021 Quyết định, Quy chế đánh giá viên chức
252 05/10/2020 Quyết định, Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở
290 19/10/2019 Quyết định, quy tac ung xu
274 09/10/2019 Quyết định, quy che su dung so diem dien tu