Ngô Văn Hải
 • Ngô Văn Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0982767906
 • ngohaibato@gmail.com
 • Sinh ngày: 28/10/1976
Võ Thiện Hải
 • Võ Thiện Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0383807529
 • vothienhai@gmail.com
 • Sinh ngày : 12/10/1979
Đinh Thị Ái Ly
 • Đinh Thị Ái Ly
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0972060019
 • lytadinh@gmail.com
 • SN: 04/09/1978