Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11 11/01/2023 Báo cáo, bao cao tinh hinh quan ly, sung tai san cong 2022
293e 30/10/2021 Quyết định, Quy chế sử dụng tài sản công
293 30/10/2021 Quyết định, Quy chế đánh giá viên chức
252 05/10/2020 Quyết định, Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở
290 19/10/2019 Quyết định, quy tac ung xu
274 09/10/2019 Quyết định, quy che su dung so diem dien tu
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên